ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

 

Általános szerződési feltételek
 
1) Konferenciaszervező
A Gyermekkori Egészségvédelem Konferencia szervezője az Alapítványi és Magánóvodák Egyesülete (Székhely: 2120 Dunakeszi, Hársfa u. 32. E-mail: info@almaegyesulet.hu)
Adószám: 18652808-1-13


2) A konferencia résztvevői
A konferencián a következők vehetnek részt:
a.) A konferencia szervezői.
b.) A konferencia felkért előadói.
c.) Kiállítók, Támogatók, akik a konferencia honlapján megtalálható jelentkezési űrlapon http://www.almaegyesulet.hu/jelentkezes jelentkeznek kiállító, támogató résztvevői státusz megjelölésével, melyet követően az emailben kiküldött részletesebb adatokat bekérő jelentkezési lapot visszaküldik az info@almaegyesulet.hu email címünkre és befizették a résztvételi díjat az ÁSZF elfogadásával.
d.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható jelentkezési űrlapon http://www.almaegyesulet.hu/jelentkezes jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.
A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

3) A konferencia időpontja
A konferencia időpontja: 2016. szeptember 16. péntek, 09:00 -16:00 –ig

4) Házirend
A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette az Alapítványi és Magánóvodák Egyesülete számlájára.
Bankszámla száma: Unicredit Bank, 10918001-00000084-15730004

A helyszínen történő jegyvásárlásra nincs lehetőség, előzetes regisztráció hiányában a konferenciára/kiállításra történő belépés nem lehetséges!
Gyülekező/ regisztráció: 09:00-09:30 óra között.
Az előadások alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni.
Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni. A konferencián a szervezők fotókat és videó anyagot készítenek. Az ÁSZF elfogadásával és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.

Kiállítóknak, támogatóknak: Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a konferencián való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre, illetve az egyéni megállapodások tekintetében a szponzori csomagok figyelembevételével a jogosultságok változóak lehetnek.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja.
Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (nyakba akasztható azonosító vagy névtábla) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy Szervező eldönthesse ki léphet be a konferencia területére.

5) Étkezés
A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben a helyszínen a szervezők által megjelölt helyen kihelyezett enni és innivalót tartalmazza az ár.

6) Dohányzás
Dohányozni csak az épület bejáratától 5m-en túl lehet.

7) Adatvédelem
A http://www.almaegyesulet.hu/jelentkezes oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az Alapítványi és Magánóvodák Egyesülete az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.
Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

8) Szerzői jog
A Gyermekkori Egészségvédelem Konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Lincence alapján történhet.

9) Elállási és felmondási jog
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció és jegyvásárlást követően Szervezőnek nem áll módjában a pénzt visszatéríteni akkor sem, ha a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen.

10) Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.
Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

Elérhetőség:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 061/488-2131


11) Egyebek
A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.
A megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a konferencián való megjelenés és regisztráció után, sem a rendezvényt követően.
Budapest, 2016.08.01.

Adatvédelmi nyilatkozat

A http://www.almaegyesulet.hu/jelentkezes oldal adatvédelmi tájékoztatója
A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az Alapítványi és Magánóvodák Egyesülete (2120 Dunakeszi, Hársfa u. 32. Adószám: 18652808-1-13; e-mail: info@almaegyesulet.hu) az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.
A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu).
Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során.
Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el!