Kincsem Sziget Angol Magyar Kéttannyelvű Magánóvoda

Korosztályos kis létszámú csoportokkal.

Összeszokott, több éve együttdolgozó, diplomás Óvodapedagógusokkal és szakképzett Dajkákkal.

 

OM azonosító: 201431 

Az óvoda neve: KINCSEMSZIGET Magyar - Angol ÓVODA

Az óvoda címe: 2120 Dunakeszi, Hársfa utca 32.

Az óvoda telefonszáma: 0670/335-6403, 0670/271-3737

E-mail cím:kincsemsziget1@gmail.com

Az óvodai csoportok száma: 4 korosztályos csoport (4*18-20 fő)

Nyitva Tartás: 07-17

http://www.kincsemsziget.hu/

 

Helyszín

https://www.google.hu/maps/place/H%C3%A1rsfa+u.+32,+Dunakeszi,+2120/@47.649507,19.125291,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741d6b55783dc95:0xeef5b24d7206b15d?hl=hu 

Intézményünk Dunakeszin , a Hársfa utca 32. alatt működik. Az épülethez felszerelt, játszóudvar tartozik, valamint tornaterem is található.

Óvodánk 4 csoportos,  létszámunk  79 fő.

A csoportszobák 40 nm alapterületűek, tágasak, napfényesek, teret engednek a gyermekek öntevékeny nyugodt játékának. Berendezésük ízléses, törekedtünk a bútor, a textília, különféle dísztárgyak szín- és formavilágának harmóniájára, természetes anyagok beszerzésére. Minden csoportot egyéni ízléssel alakítottak ki az óvónők, bensőséges családias hangulat árad bárhová lépünk be.

 

Játékok

Alapvető feladatunknak tekintjük a korszerű foglalkoztatási eszközök és képességfejlesztő játékok folyamatos beszerzését. Különös gondot fordítunk a mozgásfejlesztő eszközök, sportszerek, felszerelések megvásárlására.

Játszóudvaraink parkosítottak, füves ill. díszcserjés területekkel. Mászókáink, hintáink fejlesztik gyermekeink mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, erőnlétét, ügyességét, s ezen keresztül egész személyiségét.

 

Étkezés

Intézményünkbe, a táplálkozás területén a legfontosabb szempont,  hogy a gyermekek számára megfelelő ízű és tápanyag összetételű ételeket tálaljunk fel, szem előtt tartva az egészséges táplálkozásra való nevelést.

Az óvodában, a reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát, közétkeztetéssel foglalkozó cég szállítja, mely biztosíték arra, hogy a gyermekek a megfelelő egészséges táplálékot, és kalóriamennyiséget veszik magukhoz, nap mint nap.

 

Pedagógusok

 Nevelőtestületünk stabil, együtt dolgozó kollégákból áll. Minden óvodapedagógusunk főiskolát végzett, ill. egyéb szakirányú végzettséggel is rendelkezik. Fontosnak tartjuk az állandó önképzést.

Dajkáink mindegyike szintén szakképzett, hatékonyan segítik az óvónőket gondozási feladataik ellátásában. A gyermekek fejlesztését logopédus, fejlesztő pedagógus, valamint pszichológus kolléga segíti.

 

Programok

 Élménygazdag óvodai életünkben szervezünk kirándulást, állatkerti sétát, színházlátogatást, saját és meghívott művészekkel előadásokat, részt veszünk sportversenyeken, emlékezetessé tesszük ünnepeinket.

 

Foglalkozások

Menete

  

Típusai

 

Fakultatív foglalkozások az óvodában

a gyermekek életkorát,terhelhetőségét figyeleme véve, a 3-4 éveseknek 2, az 5-6 éveseknek 2-3 foglalkozás javasolt. A foglalkozásokon való részvételi arány az óvodai nevelést, mint a gyermekeknek nyújtott alapellátást nem sértheti.

 

Nevelés színterei

 

Nevelési programunk:

Intézményünk, az országban egyedülálló módon, Bábosik István az ELTE professzora által kidolgozott neveléselméletet veszi figyelembe , a Projekt alapú-Tevékenységközpontú pedagógiai programunkon, és a NAT-on felül.

Az egészséges életmód, az élethosszig tartó tanulás a megismerések által, és a tevékenységek során a munka világára való felkészités, programunk célja.

 

Egészséges életmódra nevelés:

Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére és az egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő tevékenység. Mindkét egészségfejlesztési feladat a testi (szomatikus), a lelki (értelmi, érzelmi, akarati) és szociális (társas, közösségi) nevelő tevékenységre vonatkozik. Az óvoda mindennapi nevelési programja az egészségvédelemre és egészségfejlesztésre épül.

 

 

 

 

 

   

Értelmi nevelés:

Differenciált egyéni képesség készségfejlesztése, prevenció, felzárkóztatás, tehetséggondozás.

 

Nyelvi nevelés:

Kommunikációs képesség fejlesztése, logopédiai oktatás, beszédinditás.

 

Érzelmi nevelés és a szociális képességek megalapozása, fejlesztése: 

A teljes körű személyiségfejlesztés az egész napos nevelési folyamatban valósul meg az életkor, a csoport ill. a gyerekek aktuális fejlettségi szintjéhez igazítva, melyben helye van a szervezett foglalkozásoknak, érvényesítve a komplexitás elvét. Fontosnak tartjuk a hosszantartó, nyugodt játékidő biztosítását.